Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

 
 
 
Η "ECOGREENPOWER" Καραμεσούτης στη Θεσσαλoνίκη αναλαμβάνει πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες όπως:

  • Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Ηλεκτρολογικού Πίνακα
  • Εγκατάσταση νέων γραμμών τηλεφωνίας ADSL – Δίκτυα Η/Υ
  • Έλεγχος και εγκατάσταση θυροτηλεφώνων – θυροτηλεοράσεων
  • Τοποθέτηση επίγειων κεραιών TV – ομαδικών και ατομικών
  • Αυτονομία Θέρμανσης
  • Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων
  • Έκδοση Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγων (ΝΕΑ ΥΔΕ) – Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ 384 ή ΚΕΗΕ όπου απαιτείται για νέες συνδέσεις – επανασυνδέσεις
  • Αλλαγή ονόματος
  • Αίτηση νυχτερινού
  • Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καταστημάτων